Å være sammen

Utsyn barnehage er med i programmet Være sammen. Programmet består av to deler. En del retter seg mot personalet og en del retter seg mot barna og de voksne i samspill. Personale i barnehagen skal være autoritative voksne som bygger gode relasjoner til barna og som setter varme og tydelige grenser.